Thu Nguyệt

Xuất bản và phát hành “Tuyển tập những bức thư của Tập Cận Bình” tập 1

17-02-2022 11:15:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 

Theo Tân Hoa xã: “Tuyển tập những bức thư của Tập Cận Bình” Tập 1 do Viện Nghiên cứu Tài liệu và Lịch sử Đảng thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên soạn, mới đây đã được Nhà xuất bản Tài liệu Trung ương xuất bản và phát hành trên toàn quốc.

Cuốn sách này đã tuyển chọn 239 bức thư của đồng chí Tập Cận Bình trong thời gian từ tháng 5/ 2013 đến tháng 12/2021. Trong đó, một số bức thư là lần đầu tiên được công khai xuất bản.

Cuốn sách này đã phản ánh những hoạt động thực tiễn của đồng chí Tập Cận Bình lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân các dân tộc thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và đất nước, ghi lại những cuộc trao đổi giữa đồng chí Tập Cận Bình với cán bộ và quần chúng nhân dân các giới và các dân tộc cũng như lãnh đạo đảng và nguyên thủ, nhân sĩ các giới của các nước trên thế giới.

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập