Kiều Quân

Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh công bố quy tắc sử dụng “Băng Đôn Đôn”

14-02-2022 14:21:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh công bố quy tắc sử dụng “Băng Đôn Đôn”_fororder_D-000447.JPG

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, linh vật Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh thu hút sự quan tâm rộng rãi của mọi người. Trong trường hợp nào có thể sử dụng “Băng Đôn Đôn” theo pháp luật và phù hợp với quy tắc, cần làm những thủ tục gì và tuân thủ những quy tắc nào? Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh đã tổng kết cho mọi người.

Trước hết, linh vật “Băng Đôn Đôn” là tài sản quan trọng của Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh, Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh có quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng thương hiệu, bản quyền thiết kế ngoại hình đối với “Băng Đôn Đôn” theo pháp luật, còn có quyền sử dụng riêng thương hiệu tên tiếng Trung và tiếng Anh của “Băng Đôn Đôn” theo pháp luật.

Hai là, Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh còn sở hữu đặc biệt quyền biểu tượng Ô-lim-pích đối với “Băng Đôn Đôn”.

Hiện nay, đối tác hợp tác của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế trên toàn cầu, đối tác hợp tác và nhà tài trợ chính thức của Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh có thể sử dụng hình ảnh và tên gọi “Băng Đôn Đôn” trong kinh doanh theo pháp luật.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập