Mẫn Linh

Những chính khách Anh giả dối đó nếu thực sự “bênh vực chính nghĩa” thì cần trả lại quần đảo Malvinas một cách thanh thản

13-02-2022 16:01:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Những chính khách Anh giả dối đó nếu thực sự “bênh vực chính nghĩa” thì cần trả lại quần đảo Malvinas một cách thanh thản_fororder_f2deb48f8c5494eeab685c41d5fa3bf799257e3d

Mới đây, trong thời gian Tổng thống Ác-hen-ti-na Cri-xti-na Phéc-nan-đết đê Kít-nơ (Cristina Femández de Kirchner) ở thăm Trung Quốc, Trung Quốc và Ác-hen-ti-na đã ra tuyên bố chung về sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong tuyên bố, Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ yêu cầu của Ác-hen-ti-na về khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Malvinas cũng như sớm tái khởi động đàm phán để giải quyết hòa bình tranh chấp theo nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, một số người Anh đã không ngồi yên được nữa. Ngoại trưởng Mỹ Anh đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội nhắc đến việc “tôn trọng chủ quyền” với Trung Quốc. Ngày 10/2, Hạ viện Anh thông qua cái gọi là đề nghị không có hiệu lực pháp lý, cổ xúy nâng cấp quan hệ giữa Anh và khu vực Đài Loan, Trung Quốc, ủng hộ Đài Loan nhận được sự công nhận quốc tế nhiều hơn. Anh mưu toan mượn vấn đề Đài loan để gây sức ép với Trung Quốc là một tính toán sai lầm!

Như mọi người đều biết, thực chất của vấn đề quần đảo Malvinas là vấn đề do lịch sử chủ nghĩa thực dân để lại. Vấn đề quần đảo Malvinas là vấn đề giữa hai nước chủ quyền Anh và Ác-hen-ti-na, là vấn đề quốc tế. Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, có sự khác biệt về bản chất so với vấn đề quần đảo Malvinas. Điều mà Anh cần làm hiện nay là sớm tái khởi động đàm phán với Ác-hen-ti-na, giải quyết hòa bình vấn đề quần đảo Malvinas chứ không phải bất chấp nghị quyết của Liên Hợp Quốc, công kích Trung Quốc bênh vực chính nghĩa.

Hiện đã là thế kỷ 21, những ngày mà thực dân phương Tây muốn làm gì thì làm đã một đi không trở lại!Những chính khách Anh giả dối đó nếu thực sự muốn “bênh vực chính nghĩa” thì cần trả lại quần đảo Malvinas cho Ác-hen-ti-na một cách thanh thản.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập