Dung Dung

Trung Quốc yêu cầu Mỹ lập tức rút bỏ kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt liên hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan

10-02-2022 15:03:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Trung Quốc yêu cầu Mỹ lập tức rút bỏ kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt liên hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan_fororder_cefc1e178a82b901fc94ec632a1e737e3812efc6

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/2, trước câu hỏi về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, hành vi này của Mỹ đã phương hại chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, phá hoại quan hệ giữa quân đội hai nước Trung - Mỹ, phương hại hòa bình và ổn định của khu vực eo biển Đài Loan. Trung Quốc yêu cầu mạnh mẽ Mỹ lập tức rút bỏ kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt liên hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan.

Ông Ngô Khiêm cho biết, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết, kiên định bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, kiên quyết đập tan sự can thiệp của thế lực bên ngoài và âm mưu chia rẽ của thế lực “đòi Đài Loan độc lập” dưới bất cứ hình thức nào, tiếp tục thúc đẩy tiến trình thống nhất đất nước.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập