Hải Vân

Việc bán vũ khí cho Đài Loan một lần nữa chứng minh Mỹ là kẻ phá hoại lớn nhất đối với hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan

09-02-2022 14:35:48(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Việc bán vũ khí cho Đài Loan một lần nữa chứng minh Mỹ là kẻ phá hoại lớn nhất đối với hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan_fororder_my

Đài chúng tôi ngày 7/2 ra bình luận nhan đề: Việc bán vũ khí cho Đài Loan một lần nữa chứng minh Mỹ là kẻ phá hoại lớn nhất đối với hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan.

Mỹ ngày 7/2 quyết định bán “Dịch vụ hệ thống phòng thủ tên lửa PAC” và “Dự án giám sát chiến trường” trị giá khoảng 100 triệu USD cho Đài Loan, Trung Quốc. Đây là lần thứ hai bán vũ khí cho Đài Loan kể từ khi chính quyền Mỹ khoá này lên cầm quyền. Oa-xinh-tơn một lần nữa đi ngược với cam kết chính trị không ủng hộ “Đài Loan độc lập”, nhiều lần mượn “con bài Đài Loan” can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, hành vi xấu xa này chứng minh đầy đủ rằng: Mỹ là kẻ phá hoại lớn nhất đối với hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan.

Vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất, nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung - Mỹ, Oa-xinh-tơn không phải không biết rõ điều này. Sau khi chính quyền khóa này lên cầm quyền, nhiều lần cam kết sẽ dốc sức thi hành chính sách một nước Trung Quốc, không ủng hộ “Đài Loan độc lập”, mong khu vực eo biển Đài Loan giữ hòa bình và ổn định. Tuy nhiên, sự thực chứng minh, Mỹ không hề thực hiện cam kết này.

Từ cử tàu chiến xuyên qua eo biển Đài Loan, đến bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ một lần nữa bộc lộ bộ mặt giả dối nói một đàng, làm một nẻo cũng như mưu toan thực sự “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”. Có phân tích chỉ rõ, lối làm nguy hiểm mưu toan bóp méo nguyên tắc một nước Trung Quốc, dung túng thế lực chia rẽ “Đài Loan độc lập”, không những sẽ đẩy Đài Loan vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, cũng sẽ khiến Mỹ đứng trước một cái giá không thể chịu đựng.

Trung Quốc nhất định phải thống nhất, và nhất định sẽ thống nhất. Đây là tiến trình lịch sử bất cứ ai, thế lực nào đều không thể ngăn cản nổi. Mỹ cần phải thực sự tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc, lập tức rút bỏ chương trình bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan và liên hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan, chấm dứt lợi dụng thế lực chia rẽ “Đài Loan độc lập” phương hại lợi ích Trung Quốc. Nếu không, Trung Quốc chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp chính đáng mạnh mẽ, bảo vệ kiên định chủ quyền và lợi ích an ninh của mình.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập