Hải Vân

Truyền thông Ca-na-đa: Linh vật Băng Đôn Đôn cháy hàng nói lên Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh được mọi người ủng hộ nhiệt tình

09-02-2022 14:31:13(GMT+08:00) Bưu điện quốc gia Ca-na-đa
Chia sẻ:

Truyền thông Ca-na-đa: Linh vật Băng Đôn Đôn cháy hàng nói lên Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh được mọi người ủng hộ nhiệt tình_fororder_dundun

Báo điện tử của tờ “Bưu điện quốc gia Ca-na-đa” đưa tin, linh vật Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh Băng Đôn Đôn rất được ưa chuộng, hiện nay rất khó mua.

Ít có linh vật bán hết hàng trong những ngày đầu diễn ra Thế vận hội mùa Đông, càng không nói đến chuyện trở nên ai nấy đều biết nhanh như thế này, điều này cũng thể hiện mức độ nóng hổi của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, cũng thể hiện thành quả 300 triệu người dân Trung Quốc tham gia thể thao mùa đông này.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập