Hải Vân

Mời bạn cùng vẽ Băng Đôn Đôn

09-02-2022 17:48:06(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Cùng với Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 mở màn, linh vật "Băng Đôn Đôn" rất được hoan nghênh trên trực tuyến lẫn ngoại tuyến, trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.

Mời bạn cùng vẽ "Băng Đôn Đôn" của riêng mình nhé.

 

 

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập