Vũ Minh

Đài Phát thanh Truyền hình Trương ương Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác với Hãng Thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

06-02-2022 14:49:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đài Phát thanh Truyền hình Trương ương Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác với Hãng Thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất_fororder_zongtai555ds

Theo tin Đài chúng tôi: Trong thời gian Thái tử Tiểu vương Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất Mô-ha-mét bin Da-ét An Na-hi-an đến dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh và các hoạt động liên quan, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Trương ương Trung Quốc Thận Hải Hùng và Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohammed Jalal Al Rayssi đã ký “Thỏa thuận Hợp tác giữa Đài Phát thanh Truyền hình Trương ương Trung Quốc và Hãng Thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”.

Những năm qua, hợp tác giữa Đài Phát thanh Truyền hình Trương ương Trung Quốc và Hãng Thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không ngừng được tăng cường. Để thúc đẩy cơ chế hợp tác, hai biên cùng thương thảo triển khai trao đổi thông tin, cùng thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy giao lưu giữa phóng viên và biên tập viên. Thông qua hợp tác mang tính thực chất, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân văn và gắn kết lòng dân hai nước, làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập