La Thành

WHO kêu gọi thu hẹp khoảng cách chăm sóc bệnh ung thư giữa các nước có thu nhập cao và thấp

05-02-2022 14:18:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Ung thư năm 2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi thu hẹp khoảng cách chăm sóc bệnh ung thư giữa các nước có thu nhập cao và thấp.

   Ngày 4/2 là Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Ung thư, chủ đề của năm nay là “Cơ cấu lại nguyồn lực y tế, cùng hưởng chăm sóc y tế”. Tin cho biết, trên 90% trong số các nước thu nhập cao có thể cung cấp chăm sóc y tế tổng hợp, trong khi ở các nước thu nhập thấp con số này chưa đến 15%. Toàn cầu đang tồn tại hiện tượng bất bình đẳng và không công bằng về chăm sóc bệnh ung thư, khoảng cách giữa các nước thu nhập cao và thấp rất rõ rệt.

   WHO kêu gọi ra sức mở rộng chương trình ứng phó bệnh ung thư chất lượng cao trên nhiều bình diện gồm quốc tế, quốc gia và cộng đồng, hỗ trợ những người mắc bệnh ung thư lấy lại niềm tin.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập