Sảnh Hoa

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh

04-02-2022 21:07:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối ngày 4/2, Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia (Tổ chim) ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793581891n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793577721n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793577991n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793579341n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793580511n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793579901n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793580801n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793581321n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793581611n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793582131n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793582901n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793584291n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793584581n

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh_fororder_1211554121_16439793574541n

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập