Thu Nguyệt

Bắc Kinh mời giới trẻ thế giới “Thưởng thức Thế vận hội, đón Tết Nguyên đán, cùng nhau vì một tương lai chung”

01-02-2022 16:33:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bắc Kinh mời giới trẻ thế giới “Thưởng thức Thế vận hội, đón Tết Nguyên đán, cùng nhau vì một tương lai chung”_fororder_rBABCmHqLjyAN_h5AAAAAAAAAAA257.642x457

Theo Tân Hoa Xã: Quỹ Dự án Văn minh Thủ đô và Tạp chí “Văn minh” cùng cơ quan truyền thông phối hợp học sinh, sinh viên và giới trẻ cả nước Trung Quốc cũng như người Hoa trên toàn cầu, đưa ra sáng kiến và gửi lời mời “Thưởng thức Thế vận hội, đón Tết Nguyên đán, cùng nhau vì một tương lai chung” tới giới trẻ thế giới từ Bắc Kinh.

Trung Quốc đã góp phần nêu cao phong trào Ô-lim-pích hiện đại, Giám đốc Tạp chí “Văn Minh” Lâu Hiểu Kỳ cho biết, hai nền văn minh phương Đông và phương Tây của nhân loại không ngừng đi cùng một hướng, gặp nhau và hội nhập, sự kết hợp giữa Tết Nguyên đán và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh là ngày lễ lớn cho các nền văn minh giao lưu, học hỏi, đối thoại, hội nhập và kế thừa.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập