Vũ Minh

#Thờitrang Trình diễn thời trang “Cổ Y Kim Thượng”

26-01-2022 16:00:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thời trang phong cách Trung Hoa chào đón Xuân mới: Trình diễn thời trang “Cổ Y Kim Thượng”

Trình diễn thời trang “Cổ Y Kim Thượng”
Soạn nhạc: Tôn Trường Lỗi, Bách Ngưng
Phối khí: Vương Nguyên Chiêu, Bách Ngưng
Biểu diễn: Học viện truyền bá thời thượng Học viện Trang phục Bắc Kinh

Thông qua thiết kế sáng tạo đối với Hán phục truyền thống, phá vỡ quan niệm truyền thống đối với Hán phục, đưa vẻ đẹp văn hóa cổ truyền kế thừa ngàn năm hội nhập một cách sáng tạo trang phục hiện đại thông qua sự trình diễn của người mẫu chuyên nghiệp, để phong cách truyền thống Trung Quốc toát lên sức sống mới trong thời đại mới.

 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập