Duy Hoa

Giới chính trị Hồng Công lên án nghị quyết về Hồng Công của Nghị viện châu Âu

24-01-2022 14:45:40(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Về việc mới đây Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết về Hồng Công, giới chính trị Hồng Công những ngày qua đồng loạt lên tiếng, bày tỏ cực lực lên án và kiên quyết phản đối, yêu cầu chính khách liên quan lập tức chấm dứt chiêu trò chính trị phản đối Trung Quốc, gây rối loạn Hồng Công, lập tức chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới mọi hình thức.

Giới chính trị Hồng Công lên án nghị quyết về Hồng Công của Nghị viện châu Âu_fororder_香港谴责欧洲议会决议1

Mới đây, 88 thành viên Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hồng Công ra tuyên bố chung chỉ rõ, bộ “Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Công” bảo đảm hữu hiệu an ninh quốc gia cũng như an toàn nhân thân, các quyền và lợi ích, tự do của người dân Hồng Công. Sau khi ban hành “Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Công”, Hồng Công được phục hồi pháp trị và trật tự xã hội, và thông qua hoàn thiện chế độ bầu cử, mở ra chặng đường mới phát triển dân chủ. Cái gọi là nghị quyết của Nghị viện châu Âu bất chấp các sự thật nói trên, bóp méo một cách ác ý tình hình chân thật về thực hiện “Một quốc gia hai chế độ” tại Hồng Công, phản ánh đầy đủ một số chính khách của Nghị viện châu Âu chỉ mưu cầu lợi ích riêng tư về chính trị, nhiều lần mượn cớ tự do, nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Công, và chống lưng cho các phần tử chống Trung Quốc, gây rối loạn Hồng Công.

Liên minh Dân chủ Xây dựng Hồng Công, Liên hiệp Công đoàn Hồng Công, Đảng Tân Dân Hồng Công, Đảng Tự do Hồng Công , v.v. cũng đồng loạt ra tuyên bố, lên án Nghị viện châu Âu quấy nhiễu nghiêm trọng công việc của Đặc khu Hồng Công, hối thúc Nghị viện châu Âu lập tức chấm dứt nhúng tay vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập