Kiều Quân

Năm 2021 kim ngạch đầu tư đối ngoại của Trung Quốc tăng 9,2% so với cùng kỳ, hợp tác đầu tư tại các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” có nhiều điểm sáng

21-01-2022 14:44:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2021 kim ngạch đầu tư đối ngoại của Trung Quốc tăng 9,2% so với cùng kỳ, hợp tác đầu tư tại các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” có nhiều điểm sáng_fororder_D-000307

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/1 công bố số liệu cho thấy, năm 2021, hợp tác đầu tư đối ngoại của Trung Quốc phát triển ổn định và vững chắc, kim ngạch đầu tư đối ngoại của toàn ngành đạt 145,19 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, đầu tư trực tiếp phi tài chính đối với các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” đạt 20,3 tỷ USD, tăng 14, 1% so với cùng kỳ.

Phó Chủ nhiệm Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Kiến Bình cho rằng, các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” phần lớn là nước đang phát triển và nền kinh tế mới nổi, có nhu cầu khá mạnh về vốn trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp. Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ năm nay cũng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của đầu tư đối với các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập