Mẫn Linh

Tiếng nói Trung Quốc tại Đa-vốt đã giải đáp câu hỏi thời đại của thế giới

19-01-2022 14:33:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tiếng nói Trung Quốc tại Đa-vốt đã giải đáp câu hỏi thời đại của thế giới_fororder_2

Ngày 17/1, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2022. Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất bốn sáng kiến và tuyên bố ba hành động nhằm ứng phó các thành thức nổi cộm đặt ra cho toàn cầu hiện nay xuất phát từ xu thế lớn lịch sử, thể hiện rõ với thế giới quyết tâm và nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác toàn cầu.

Bốn sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình gồm “Chung tay hợp tác, ngưng tụ sức mạnh chiến thắng dịch bệnh”, “hóa giải các loại rủi ro, thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi ổn định”, “vượt hố ngăn cách phát triển, vực dậy sự nghiệp phát triển thế giới”, “từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, thực hiện chung sống hòa bình, cùng có lợi cùng thắng”, vừa đến từ sự tổng kết kinh nghiệm lịch sử, lại mang tính đối tượng hiện thực rất mạnh, chỉ rõ phương hướng cho cộng đồng quốc tế thoát khỏi cảnh khó khăn trước mắt.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố ba hành động gồm: kiên định bất di bất dịch thúc đẩy phát triển chất lượng cao, cải cách mở cửa và xây dựng văn minh sinh thái, sẽ khiến Trung Quốc tiếp tục dẫn dắt sự tăng trưởng của kinh tế thế giới, là “mỏ neo ổn định” cho sự phát triển của thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập