Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Phát triển kinh tế không thể tát ao bắt cá đối với tài nguyên và môi trường sinh thái

17-01-2022 20:30:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 17/1, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu nhan đề “Kiên định lòng tin, mạnh dạn vững vàng tiến lên, cùng kiến tạo thế giới tươi đẹp hậu dịch bệnh” tại Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2022.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Tôi thường nói, phát triển kinh tế không thể tát ao bắt cá đối với tài nguyên và môi trường sinh thái, bảo tồn môi trường sinh thái cũng không phải từ bỏ phát triển kinh tế mà trèo cây tìm cá. Trung Quốc kiên trì quan điểm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, thúc đẩy bảo tồn nhất thể hóa và quản trị hệ thống non nước, rừng, ruộng, hồ, thảo nguyên và sa mạc, dốc hết sức thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, dốc hết sức tăng cường phòng chống ô nhiễm, dốc hết sức cải thiện môi trường sống và sản xuất của nhân dân”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập