Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Trung Quốc có lòng tin hiến dâng một ngày hội Ô-lim-pích tiết kiệm, an toàn và tuyệt vời cho thế giới

17-01-2022 20:25:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 17/1, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu nhan đề “Kiên định lòng tin, mạnh dạn vững vàng tiến lên, cùng kiến tạo thế giới tươi đẹp hậu dịch bệnh” tại Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2022.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Đa-vốt là thắng cảnh thể thao băng tuyết trên thế giới. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Mùa Đông sắp khai mạc tại Bắc Kinh. Trung Quốc có lòng tin hiến dâng một ngày hội Ô-lim-pích tiết kiệm, an toàn và tuyệt vời cho thế giới. Khẩu hiệu của Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Mùa Đông là “Cùng nhau vì một tương lai chung”. Chúng ta hãy tay trong tay tay, tràn đầy lòng tin, cùng nhau vì một tương lai chung.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập