Nam Dương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cần phải nắm vững và vận dụng tốt hơn kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng

12-01-2022 10:49:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cần phải nắm vững và vận dụng tốt hơn kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng_fororder_12xinniandiyike

Theo tin Đài chúng tôi: Lớp nghiên cứu chuyên đề cho các cán bộ chủ chốt cấp Tỉnh và cấp Bộ sáng 11/1 đã khai giảng tại Trường Đảng Trung ương (Học viện Hành chính quốc gia) Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai giảng nhấn mạnh, cần phải nắm vững và vận dụng tốt hơn kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát huy tinh thần lập Đảng vĩ đại, tăng thêm tự tin lịch sử, tăng cường đoàn kết thống nhất, tăng cường tinh thần đấu tranh, nỗ lực bền bỉ nhằm thực hiện mục tiêu phấu đấu 100 năm thứ hai.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cần phải nắm vững và vận dụng tốt hơn kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng_fororder_12xinniandiyike2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cần phải nắm vững và vận dụng tốt hơn kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng_fororder_12xinniandiyike1

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập