Nam Dương

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì hội nghị thường vụ Quốc vụ viện

11-01-2022 11:19:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì hội nghị thường vụ Quốc vụ viện_fororder_kanbing1

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/1, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì hội nghị thường vụ Quốc vụ viện, bố trí đẩy nhanh thúc đẩy các dự án quan trọng được xác định trong “Cương yếu” Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 và các quy hoạch chuyên môn, mở rộng đầu tư có hiệu quả; quyết định tiến hành mua sắm quy mô lớn tập trung đối với thuốc men và vật tư tiêu hao y tế giá trị cao một cách bình thường hóa và chế độ hóa, giảm hơn nữa gánh nặng chi phí y tế của người bệnh.

Hội nghị nêu rõ, phải đưa tăng trưởng ổn định lên vị trí nổi bật hơn, thực thi chiến lược mở rộng kích cầu trong nước, kiên trì mở rộng tiêu dùng cuối cùng và đầu tư có hiệu quả có mục đích chứ không dàn trải.

  Hội nghị nêu rõ, những năm gần đây, cuộc cải cách mua sắm quy mô lớn tập trung của thuốc men và vật tư tiêu hao y tế giá trị cao không ngừng được thúc đẩy, đã ép giá cao của thuốc men bằng cơ chế thị trường hóa, lũy kế tiết kiệm hơn 260 tỷ Nhân dân tệ cho chi phí bảo hiểm y tế và người bệnh, cũng thúc đẩy nâng cao nghiên cứu, phát triển và chất lượng của sản phẩm thuốc.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập