La Thành

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Điều quan trọng hơn là Lít-va cần phải áp dụng hành động sửa chữa hành vi sai lầm tạo ra “Một Trung Quốc, một Đài Loan”

06-01-2022 14:18:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Điều quan trọng hơn là Lít-va cần phải áp dụng hành động sửa chữa hành vi sai lầm tạo ra “Một Trung Quốc, một Đài Loan”_fororder_lit20220106

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, điều quan trọng hơn là Lít-va cần phải áp dụng hành động, sửa chữa hành vi sai lầm tạo ra “Một Trung Quốc, một Đài Loan”.

   Tin cho biết, Tổng thống Lít-va ngày 4/1 cho biết, Chính phủ nước này quyết định cho nhà đương cục Đài Loan mở “Văn phòng đại diện tại Lít-va” với danh nghĩa “Đài Loan” là cách làm sai lầm. Ông Uông Văn Bân phản hồi câu hỏi liên quan cho biết:

   “Việc nhận thức được sai lầm là bước đi đúng đắn, nhưng điều quan trọng hơn là phải áp dụng hành động, trở về quỹ đạo tuân theo nguyên tắc một nước Trung Quốc. Nguyên nhân quan hệ Trung Quốc – Lít-va gặp trắc trở là rất rõ ràng, thoái thác trách nhiệm cho hành vi sai lầm của mình không giúp cho giải quyết vấn đề cũng như cải thiện quan hệ hai nước. Trung Quốc cũng cảnh báo nhà đương cục Đài Loan, hành vi chia rẽ mưu toan ‘Đài Loan độc lập’, tất sẽ kết thúc với sự thất bại”.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập