La Thành

Phim tài liệu “Dẫn đường phi thường năm 2021”: Ngoại giao trên đám mây của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2021

04-01-2022 14:30:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phim tài liệu “Dẫn đường phi thường năm 2021”: Ngoại giao trên đám mây của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2021_fororder_yunw

   Theo tin Đài chúng tôi: Năm 2021, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự 40 sự kiện ngoại giao quan trọng với hình thức trực tuyến, có 79 cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo các nước và người phụ trách các tổ chức quốc tế, có hơn 100 lần phát biểu với hình thức trực tuyến, cũng như gửi điện và gửi thư. Trong năm 2021, chương trình “ngoại giao trên đám mây” bận rộn của Chủ tịch Tập Cận Bình chính là dấu ấn sinh động Trung Quốc kiên trì tấm lòng rộng mở, mưu cầu tiến bộ cho nhân loại, mưu cầu đại đồng thế giới.

  Phim tài liệu “Dẫn đường phi thường năm 2021”: Ngoại giao trên đám mây của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2021_fororder_yunw20220104

Năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình luôn giương cao ngọn cờ kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, nhiều lần nhấn mạnh phải gìn giữ và thi hành “chủ nghĩa đa phương thực sự”.

 Phim tài liệu “Dẫn đường phi thường năm 2021”: Ngoại giao trên đám mây của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2021_fororder_yunw20220104a

  Năm 2021, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Liên minh châu Âu thu được tiến triển mới. Chủ tịch Tập Cận Bình hai lần chủ trì Hội nghị cấp cao Trung Quốc – Pháp – Đức với hình thức trực tuyến, Hội nghị cấp cao Trung Quốc – các nước Trung-Đông Âu với hình thức trực tuyến tổ chức thành công.

  Phim tài liệu “Dẫn đường phi thường năm 2021”: Ngoại giao trên đám mây của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2021_fororder_yunw20220104

Năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi, mở rộng hơn nữa không gian hợp tác Nam-Nam.

   Ngày 21/9/2021, khi tham dự Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên nêu ra sáng kiến phát triển toàn cầu, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh phát triển toàn cầu.

   Ngày 11/10/2021, tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học (COP15) tổ chức tại Côn Minh, Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu ra chủ trương của Trung Quốc, cùng kiến tạo cộng đồng sự sống trên Trái đất.

Phim tài liệu “Dẫn đường phi thường năm 2021”: Ngoại giao trên đám mây của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2021_fororder_yunw20220104a

Ngày 15/12/2021, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Nga Pu-tin, truyền đi tín hiệu rõ nét chung tay “hướng tới tương lai”.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập