Đồng chí Tần Cương được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

2022-12-31 15:41:48(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/12/2022, Hội nghị lần thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 13 quyết định miễn chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao do đồng chí Vương Nghị kiêm nhiệm, bổ nhiệm đồng chí Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Biên tập viên:Thiên Thư