Đường sắt Trung Quốc bắt đầu đợt vận chuyển hành khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

2022-12-31 12:33:39(GMT+08:00) Nhân dân nhật báo
Chia sẻ:

Phóng viên Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc từ Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc được biết, đợt vận chuyển đường sắt trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã chính thức khởi động từ ngày 30/12, với thời gian 4 ngày từ ngày 30/12 đến ngày 2/1/2023, các ban ngành đường sắt sẽ sắp xếp vận chuyển hành khách theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Ngày 31/12 là ngày cao điểm về lượng hành khách, dự kiến sẽ vận chuyển 5 triệu lượt người. 

Biên tập viên:Hạ Vi