Biện pháp ưu hóa phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc là chịu trách nhiệm trước nhân dân

2022-12-30 15:25:23(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hiện nay, các nơi ở Trung Quốc đang thực hiện biện pháp liên quan ưu hóa điều chỉnh phòng chống dịch bệnh, tổ chức khôi phục làm việc và sản xuất, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân ở mức cao nhất, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh dối với trật tự đời sống sản xuất của quần chúng nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Younus Ghazali là người Pa-ki-xtan sinh sống 6 năm tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã đích thân trải nghiệm qua việc đi lại bằng tàu cao tốc sau khi Trung Quốc ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch. Những năm qua, anh đã đến thăm các nơi Trung Quốc và phát hiện rằng, mọi người cảm thấy rất vui mừng đối với chính sách ưu hóa phòng chống dịch bệnh hiện nay, và cũng cho rằng chính sách “Không covid” trước đây cũng là vì sự an toàn của người dân.

Biên tập viên:Hạ Vi