Chỉ số Chính phủ điện tử của Trung Quốc vươn lên xếp thứ 43 trên thế giới

2022-12-29 14:47:18(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: "Báo cáo khảo sát về Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2022 (Phiên bản tiếng Trung)" đã được công bố tại Bắc Kinh vào ngày 28/12. Báo cáo cho thấy, trong số 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc, xếp hạng Chính phủ điện tử của Trung Quốc đã từ thứ 78 của năm 2012 tăng lên vị trí thứ 43 trong năm 2022, trở thành một trong những nước tăng nhiều bậc nhất thế giới.

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử là một chỉ số tổng hợp, tính trung bình trọng số của ba chỉ số được chuẩn hóa là Chỉ số cơ sở hạ tầng viễn thông (TII), Chỉ số vốn nhân lực (HCI) và Chỉ số dịch vụ trực tuyến (OSI).

Chủ nhiệm Ủy ban chuyên gia Chính phủ điện tử nhà nước Trung Quốc Vương Khâm Mẫn cho biết, nền tảng dịch vụ nhất thể hóa công tác chính phủ nhà nước đã xây dựng hoàn thành sơ bộ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã trở thành phương thức chính của dịch vụ công, giải quyết hiệu quả vấn đề làm việc khó của quần chúng và các doanh nghiệp.

Biên tập viên:Vũ Minh