Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc: Hơn 90% doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có niềm tin vào sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong năm 2023

2022-12-28 14:26:41(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 27/12, Người phát ngôn báo chí của Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc Dương Phàm cho biết, Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc gần đây đã tiến hành một cuộc khảo sát nghiên cứu nhanh đối với hơn 160 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Kết quả khảo sát cho thấy, 91% doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và hiệp hội doanh nghiệp rất ủng hộ việc tối ưu hóa các chính sách phòng chống dịch của Trung Quốc; 99,4% doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có niềm tin vào triển vọng phát triển kinh tế của Trung Quốc trong năm 2023.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy, 98,7% doanh nghiệp vốn nước ngoài cho biết sẽ duy trì và mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, 89,8% doanh nghiệp vốn nước ngoài cho biết sẽ duy trì chuỗi công nghiệp tại Trung Quốc, 10,2% doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài dự định chuyển chuỗi công nghiệp từ nước ngoài sang Trung Quốc. Đa số các doanh nghiệp vốn nước ngoài nhận định rằng, nền kinh tế Trung Quốc có tính dẻo dai rất mạnh mẽ, có lợi thế cạnh tranh tổng hợp mạnh mẽ trong các mặt như tiềm năng thị trường, hệ thống công nghiệp, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh, v.v..

Biên tập viên:Vũ Minh