Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự và có bài diễn thuyết tại Hội thảo tình hình quốc tế và ngoại giao Trung Quốc năm 2022

2022-12-26 14:45:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự và có bài diễn thuyết tại Hội thảo tình hình quốc tế và ngoại giao Trung Quốc năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, năm 2022, dưới sự dẫn dắt của ngoại giao nguyên thủ, Trung Quốc lấy việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại làm đầu mối chính, triển khai toàn diện ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, có sự đóng góp mới cho bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy phát triển chung.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, trên hành trình mới, Trung Quốc sẽ kiên trì ước nguyện ban đầu và sứ mệnh, kiên trì hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, kiên trì phát triển hòa bình, kiên trì quan tâm thế giới, kiên trì mở cửa trình độ cao, kiên trì độc lập tự chủ, kiên trì đối thoại giữa các nền văn minh, kiên trì tinh thần đấu tranh. Quán triệt toàn diện phương châm được xác định tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, mở ra bố cục mới của ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa