Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phóng viên về việc Mỹ ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2023

2022-12-24 17:33:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/12, Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2023, đạo luật này có một lượng lớn điều khoản tiêu cực liên quan đến Trung Quốc. Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối trước việc Mỹ khăng khăng thông qua và ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2023 có nội dung tiêu cực liên quan đến Trung Quốc, Trung Quốc đã phản ứng nghiêm túc với Mỹ.

Người phát ngôn này cho biết, đạo luật này bất chấp sự thật, thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”, tự ý can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, công kích và bôi nhọ Đảng Cộng sản Trung Quốc, là hành vi khiêu khích chính trị nghiệm trọng đối với Trung Quốc. Trung Quốc hối thúc Mỹ thực hiện nhận thực chúng quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước trong cuộc gặp tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, trò chơi có tổng bằng không và định kiến về ý thức hệ, nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc và quan hệ Trung – Mỹ một cách khách quan và lý tính, không nên thực thi các điều khoản tiêu cực liên quan đến Trung Quốc trong đạo luật. Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp kiên quyết mạnh mẽ, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước mình.

Biên tập viên:Duy Hoa