Thủ tướng Thái Lan Pray-út quyết định gia nhập chính đảng mới tham gia tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ tới

2022-12-24 16:20:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/12, Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho báo giới biết, quyết định gia nhập đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất, tham gia cuộc tổng tuyển cử sang năm dưới danh nghĩa ứng cử viên Thủ tướng duy nhất của đảng này. Chính đảng của ông Pray-út—đảng Sức mạnh Nhân dân đã đề cử Chủ tịch đảng, Phó Thủ tướng đương nhiệm Prawit Wongsuwon làm ứng cử viên Thủ tướng. Điều này có nghĩa là ông Pray-út sẽ rời khỏi đảng Sức mạnh Nhân dân đã ủng hộ ông đắc cử Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, gia nhập chính đảng mới, chuẩn bị tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ tới.

Chính quyền ông Pray-út sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3 năm 2023. Vì Hiến pháp Thái Lan quy định nhiệm kỳ Thủ tướng không được vượt quá 8 năm, dù ông Pray-út đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ của ông sẽ chỉ có 2 năm và kết thúc vào năm 2025, sau đó phải do người thích hợp thay thế ông.

Biên tập viên:Duy Hoa