Trung Quốc triệu tập Hội nghị Trung ương về công tác nông thôn, bố trí đẩy nhanh xây dựng cường quốc nông nghiệp

2022-12-24 21:33:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Trung ương Trung Quốc về công tác nông thôn diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 23-24/12, bố trí xây dựng cường quốc nông nghiệp, đẩy nhanh thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy toàn diện chấn hưng nông thôn.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng cường quốc nông nghiệp phải xuất phát từ tình hình đất nước Trung Quốc, không thể rập khuôn mô hình cường quốc nông nghiệp hiện đại nước ngoài. Phải dựa vào sức mạnh nước mình giữ chặt bát cơm, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, các-bon thấp, thiết thực thúc đẩy đạt được cùng giàu.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, đảm bảo cung ứng ổn định và an toàn lương thực và nông sản quan trọng là công việc quan trọng hàng đầu trong xây dựng cường quốc nông nghiệp. Phải nắm bắt hai điểm mấu chốt: đất canh tác và hạt giống, kiên quyết giữ lại “lằn ranh đỏ” là 120 triệu héc-ta đất canh tác.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, thúc đẩy toàn diện chấn hưng nông thôn là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng cường quốc nông nghiệp thời đại mới, đầu tư nhân lực, điều phối nguồn lực và đảm bảo về tài chính đều phải chuyển sang công tác chấn hưng nông thôn. Phải thúc đẩy toàn diện chấn hưng ngành công nghiệp, nhân tài, văn hóa, sinh thái và tổ chức. Củng cố và mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo là nhiệm vụ lằn ranh đỏ trong thúc đẩy toàn diện chấn hưng nông thôn. Phải kiên trì coi việc giúp nông dân tăng thu nhập là nhiệm vụ trung tâm trong công tác Tam Nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng nông thôn hài hòa, tươi đẹp vừa đáng sống vừa thích hợp phát triển sự nghiệp là điều lẽ ra của cường quốc nông nghiệp. Phải thúc đẩy chung hiện đại hóa nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn, tổ chức triển khai tốt phong trào xây dựng nông thôn, nhất là phải đẩy nhanh xây dựng các cơ sở dịch vụ công như phòng chống dịch bệnh, dưỡng lão, giáo dục, y tế, v.v., hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công thuận lợi, xây dựng môi trường sống thoải mái ở nông thôn, để nông dân sống cuộc sống văn minh hiện đại ở nông thôn.

Biên tập viên:Duy Hoa