Báo cáo cho thấy hoạt động kinh tế thương mại của các nền kinh tế APEC khôi phục có trật tự và hợp tác sôi nổi

2022-12-22 12:18:53(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: “Báo cáo về phát triển hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC năm 2022” công bố ngày 21/12 cho thấy, hiện nay, hoạt động kinh tế thương mại của các nền kinh tế APEC được khôi phục có trật tự, hợp tác trong khu vực ngày càng sôi nổi. Báo cáo này được công bố tại Diễn đàn Công thương doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC năm 2022 diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 21/12.

Theo phân tích của báo cáo, chính phủ các nền kinh tế APEC chủ yếu hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực huy động vốn, thuế, việc làm... và đều đặc biệt đưa ra chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển số hóa, phát triển xanh và phát triển thông minh hóa, xác định phương hướng và lĩnh vực thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC.

Báo cáo cũng chỉ rõ các vấn đề chính mà sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối mặt phổ biến.

Biên tập viên:Thanh Đóa