Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh đối với thành quả của Hội nghị lần thứ 9 thảo luận và xem xét Công ước Vũ khí Sinh học

2022-12-20 14:21:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Hội nghị lần thứ 9 thảo luận và xem xét Công ước Vũ khí Sinh học (BWC) và thành quả của hội nghị lần này đánh dấu việc quản trị an ninh sinh học toàn cầu thu được tiến triển quan trọng, phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh về việc này.

Hội nghị lần thứ 9 thảo luận và xem xét Công ước Vũ khí Sinh học cùng ngày đã bế mạc tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ. Khi giới thiệu về tình hình hữu quan, bà Mao Ninh cho biết, an ninh sinh học không có biên giới. Trung Quốc tham gia sâu sắc vào hội nghị lần này, dốc sức thúc đẩy việc thông qua các văn kiện thành quả. Trung Quốc đã đưa ra các chủ trương như thông qua việc xây dựng cơ chế thẩm tra bảo đảm việc tuân thủ công ước, thúc đẩy việc sử dụng hoà bình và chia sẻ phổ quát khoa học công nghệ sinh học, v,v, thể hiện ý chí chung của đông đảo các nước ký kết công ước nhất là các nước đang phát triển.

Biên tập viên:Kiều Quân