Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại việc WTO lần thứ 15 nghiên cứu thảo luận chính sách thương mại của Mỹ

2022-12-18 15:27:44(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/12, trả lời câu hỏi của phóng viên về Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 15 nghiên cứu thảo luận chính sách thương mại của Mỹ, Người phụ trách Vụ Tổ chức Thương mại thế giới Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại rằng, trong cuộc thảo luận, Trung Quốc nêu rõ Mỹ đi ngược với thể chế thương mại đa phương, vi phạm quy luật kinh tế và quy tắc thị trường, ảnh hưởng tới sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, theo quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc đã hai lần đề xuất với Mỹ tổng cộng 312 câu hỏi bằng văn bản, chủ động bày tỏ các mối quan tâm, phản ánh yêu sách của doanh nghiệp.

Người phụ trách Vụ Tổ chức Thương mại thế giới Bộ Thương mại Trung Quốc giới thiệu, 32 thành viên Tổ chức Thương mại thế giới đề xuất hơn 2000 câu hỏi với Mỹ, liên quan đến tính nhất trí của Đạo luật Cắt giảm Lạm phát (IRA) và Đạo luật Khoa học và Chip do Mỹ ban hành mới đây cũng như các biện pháp liên quan trong các đạo luật này với quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, chính sách mua sắm của Chính phủ Mỹ, mở rộng khái niệm an ninh quốc gia. Theo quy tắc, Mỹ có nghĩa vụ trả lời bằng văn bản các vấn đề liên quan.

Biên tập viên:Kiều Quân