Trung Quốc trả giá kinh tế để phong tỏa kiểm soát dịch bệnh có đáng hay không?

2022-12-16 12:30:12(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Câu hỏi: Với kết quả là dỡ bỏ phong tỏa kiểm soát dịch bệnh, Trung Quốc trả giá kinh tế để phong tỏa kiểm soát dịch bệnh, như vậy có đáng hay không? 

Trả lời: Bảo vệ con người, chính là bảo vệ sức sản xuất. 

Con người là nhân tố sôi nổi nhất của sức sản xuất. Việc phong tỏa kiểm soát dịch bệnh bảo vệ được con người, đồng thời là bảo vệ được sức sản xuất. 

Trung Quốc đã trả giá nhất định về kinh tế, làm thế nào để giành lại được thời gian đã mất, làm thế nào để triển khai công tác kinh tế trong thời gian tới? Cần phải làm theo bốn chữ "dám". 

Cho phép cán bộ dám đảm đương, địa phương dám xông pha, doanh nghiệp dám làm việc, quần chúng dám sáng tạo. 

Số hóa từ lâu đã trở thành xu hướng phát triển toàn cầu. Trong ba năm qua phòng chống dịch bệnh, Trung Quốc giỏi về nắm bắt cơ hội trong nguy cơ, đã đạt được nhận thức chung như vậy. Năm 2021, kinh tế số đã trở thành động cơ chính thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, chiếm 39, 8% GDP. 

Biên tập viên:Hạ Vi