Kinh tế lao động tự do thúc đẩy việc làm cho nhiều người

2022-12-15 14:42:00(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:


Diễn đàn Thượng đỉnh kinh tế lao động tự do Trung Quốc 2022 (lần thứ 2) sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tại thành phố Quảng Châu. Diễn đàn sẽ tập hợp các doanh nghiệp ngành nghề giao nhận kịp thời, dịch vụ tại nhà, đặt xe, siêu thị bán lẻ, ăn uống, v.v., cũng như chuyên gia nghiên cứu, cơ quan tư vấn đầu tư Trung Quốc và nước ngoài, v.v., tìm kiếm cơ hội mới cho tăng trưởng ngành nghề.

Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, quy mô nhân viên làm việc năng động của Trung Quốc năm 2021 đạt khoảng 200 triệu người, trong đó có một phần lớn là những người làm việc theo kiểu “kinh tế lao động tự do”.

Biên tập viên:Hạ Vi