Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu bằng văn bản tới Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Trung Quốc - Mỹ La-tinh lần thứ 15

2022-12-15 12:38:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/12, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu bằng văn bản tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Trung Quốc - Mỹ - La-tinh lần thứ 15  

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, kiên định thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, kiên trì định hướng chính xác toàn cầu hóa kinh tế, không ngừng cung cấp cơ hội mới cho thế giới bằng sự phát triển mới của Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới mở, tạo phúc lợi tốt hơn cho nhân dân các nước trong đó có khu vực Mỹ - La-tinh và Ca-ri-bê. 

Cùng ngày, Tổng thống Ê-cu-a-đo tham dự Lễ khai mạc và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Trung Quốc - Mỹ -La-tinh lần thứ 15.

Biên tập viên:Hạ Vi