Bộ Thương mại Trung Quốc trả lời về việc Trung Quốc khởi kiện lên WTO việc lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để hạn chế thương mại chip và các sản phẩm khác

2022-12-13 14:13:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 12/12, Người phụ trách Vụ Điều ước và pháp luật Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ khởi kiện lên Cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới về việc Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip và các sản phẩm khác của Trung Quốc. Việc Trung Quốc đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới là nhằm giải quyết mối quan ngại của Trung Quốc thông qua các biện pháp pháp lý, là cách làm cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc.

Người phụ trách cho biết, trong những năm gần đây, Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để cản trở hoạt động thương mại quốc tế bình thường đối với chip và các sản phẩm khác, là hành vi bảo hộ thương mại điển hình.

Người phụ trách cũng hy vọng Mỹ chấm dứt quấy nhiễu thương mại các sản phẩm công nghệ cao như chip, duy trì trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ, duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng quan trọng như sản phẩm chip trên toàn cầu.

Biên tập viên:Dung Dung