Dự án giai đoạn một tuyến đông - trung của Công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc đã dẫn nước tròn 8 năm, lũy kế dẫn nước hơn 58,6 tỷ mét khối

2022-12-12 17:10:42(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tính đến ngày 12/12, dự án giai đoạn một tuyến đông - trung của Công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc đã dẫn nước tròn 8 năm, lũy kế dẫn nước hơn 58,6 tỷ mét khối. 

Theo Bộ Thủy Lợi Trung Quốc, kể từ khi dự án này bắt đầu dẫn nước toàn diện đến nay, đã lũy kế dẫn nước hơn 58,6 tỷ mét khối, giảm hiệu quả sức ép thiếu nước của khu vực miền Bắc.  

Biên tập viên:Hải Vân