Tro cốt của đồng chí Giang Trạch Dân được rải xuống biển

2022-12-12 11:27:28(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

 

Theo Tân Hoa xã: Theo mong muốn của đồng chí Giang Trạch Dân và gia quyến, tro cốt của đồng chí Giang Trạch Dân ngày 11/12 đã được rải xuống biển từ cửa sông Trường Giang.

Dưới sự ủy thác của Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc như Ủy viên thường trực Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Thái Kỳ và gia quyến của đồng chí Giang Trạch Dân trong đó có phu nhân Vương Dã Bình đã hộ tống rải tro cốt, bằng phương thức tôn kính nhất, trang nghiêm nhất, chia buồn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn tới đồng chí Giang Trạch Dân, nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín cao nhất được nhân dân các dân tộc Đảng, quân đội và nhà nước Trung Quốc công nhận, nhà mác-xít vĩ đại, nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao giai cấp vô sản vĩ đại, chiến sĩ cộng sản trải qua nhiều thử thách, nhà lãnh đạo kiệt xuất trong sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, hạt nhân trong ban lãnh đạo Trung ương khóa III của Đảng, người sáng lập chủ yếu của tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”.

 

Biên tập viên:Hạ Vi