Hội đồng châu Âu đồng ý cung cấp khoản vay 18 tỷ ơ-rô cho U-crai-na bất chấp sự phản đối của Hung-ga-ri

2022-12-12 11:14:20(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Hãng tin Đức ngày 10/12 đưa tin, các nước EU đã đạt được đồng thuận về việc cung cấp viện trợ 18 tỷ ơ-rô cho U-crai-na vào sang năm. Nhưng hãng tin Đức từ nhân sĩ thạo tin trong EU được biết, nghị quyết này được thông qua trong tình hình Hung-ga-ri bỏ phiếu phản đối vào ngày 10/12.

Tin cho biết, theo đề nghị ban đầu của Ủy ban châu Âu, kế hoạch viện trợ này cần phải nhận được sự đồng thuận của 27 nước thành viên EU. Tuy nhiên, do EU có thể đóng băng hàng tỷ ơ-rô cung cấp cho Hung-ga-ri, Bu-đa-pét đã ngăn cản kế hoạch này. 

Giải pháp hiện nay là, nếu Hung-ga-ri kiên trì thi hành quyền phủ quyết của mình, thì sẽ không bảo hành khoản vay bằng ngân sách EU theo dự tính ban đầu, mà do các nước EU gánh chịu. Như vậy sẽ không cần nhận được sự đồng thuận của các nước thành viên. Nhưng Hung-ga-ri vẫn còn thời gian để gia nhập quyết định này.

Biên tập viên:Hạ Vi