Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - các nước A-rập lần thứ nhất

2022-12-10 14:06:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 9/12 theo giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - các nước A-rập lần thứ nhất đã diễn ra tại Thủ đô Ri-át, A-rập Xe-út. Hội nghị ra "Tuyên bố Ri-át Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - các nước A-rập lần thứ nhất", cho biết hai bên Trung Quốc và các nước A-rập nhất trí dốc sức vào việc xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - các nước A-rập hướng tới thời đại mới. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn nhan đề "Phát huy tinh thần hữu nghị Trung Quốc - các nước A-rập, chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - các nước A-rập hướng tới thời đại mới" tại hội nghị . Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, là đối tác chiến lược của nhau, Trung Quốc và các nước A-rập cần phải kế thừa và phát huy tinh thần hữu nghị, tăng cường đoàn kết và hợp tác, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - các nước A-rập gắn bó hơn, mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân hai bên, thúc đẩy sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. 

-Cần phải kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ lợi ích chung

-Cần phải tập trung vào phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác cùng thắng 

-Cần phải bảo vệ hòa bình trong khu vực, thực hiện an ninh chung

-Cần phải tăng cường giao lưu giữa các nền văn minh, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau

Biên tập viên:Dung Dung