Đầu tư các-bon thấp giữa Trung Quốc và ASEAN có không gian hợp tác rộng mở

2022-12-09 13:16:14(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/12, tại Hội thảo quốc tế hợp tác đầu tư các-bon thấp Trung Quốc - ASEAN, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Tô Vĩ cho biết, cộng đồng quốc tế đã đạt được nhận thức chung về chuyển đổi xanh, các-bon thấp và đang có các hành động cụ thể, đầu tư các-bon thấp giữa Trung Quốc và ASEAN có không gian hợp tác rộng mở, rất kịp thời.

    Giám đốc điều hành Trung tâm Năng lượng ASEAN cho biết, các nước thành viên ASEAN phải xây dựng chính sách thu hút và thúc đẩy đầu tư các-bon thấp, tiếp tục nâng cấp an ninh năng lượng trong khu vực trong tương lai.

    Cơ quan chuyên trách công việc kinh tế Ban Năng lượng Ủy ban Kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc cho rằng, ASEAN chỉ có tăng nhanh chuyển đổi năng lượng, mới có thể đảm bảo tốt hơn vấn đề an ninh năng lượng.

Hơn 150 người đến từ các cơ quan Chính phủ, cơ quan nghiên cứu, cơ quan tài chính, doanh nghiệp, v.v của các nước Trung Quốc, Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Mi-an-ma, v.v., tham dự hội thảo lần này.

Biên tập viên:Duy Hoa