Trung Quốc xây dựng 50 trung tâm y tế khu vực cấp quốc gia, để người dân được tiếp cận nguồn lực y tế chất lượng cao

2022-12-03 13:11:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc cho biết, để thúc đẩy nguồn lực y tế chất lượng cao mở rộng và bố cục cân bằng, những năm qua Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng trung tâm y tế khu vực cấp quốc gia và trung tâm y tế khu vực cấp tỉnh, thúc đẩy nguồn lực y tế chất lượng cao vươn dài đến quần chúng.

Những năm qua, để đạt được mục tiêu “người dân không cần khám chữa bệnh nặng ở tỉnh khác”, Trung Quốc đẩy nhanh thúc đẩy xây dựng trung tâm y tế khu vực cấp quốc gia, lựa chọn các bệnh viện có trình độ cao cấp quốc gia ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, v.v. xây dựng chi nhánh ở các tỉnh thành đông dân, thiếu nguồn lực y tế chất lượng cao.

Về các căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, gây gánh nặng kinh tế lớn, có nhiều trường hợp khám chữa bệnh khác tỉnh, Trung Quốc tập trung xây dựng trung tâm y tế khu vực cấp quốc gia chuyên điều trị ung thư, bệnh thần kinh, tim mạch, khoa nhi, v.v. Trung tâm y tế khu vực cấp quốc gia do chính quyền địa phương phụ trách xây dựng, bệnh viện phụ trách quản lý hoạt động, nguồn vốn Trung ương thông thường hỗ trợ không vượt quá 500 triệu Nhân dân tệ cho mỗi dự án.

Tính đến nay, cả thảy thực hiện xây dựng 50 trung tâm y tế khu vực cấp quốc gia, có quy mô hơn 60.000 giường bệnh, cơ bản bao phủ các tỉnh thành yếu kém về nguồn lực y tế.

Các địa phương Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng trung tâm y tế khu vực cấp quốc gia và trung tâm y tế khu vực cấp tỉnh, để người dân tiếp cận nguồn lực y tế chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khám chữa bệnh.

Biên tập viên:Duy Hoa