Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức lễ mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần

2022-12-02 14:50:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/11 giờ địa phương, trước khi tổ chức hội nghị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức lễ mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần.

Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện thường trực của Ga-na tại Liên Hợp Quốc cho biết: nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã có những đóng góp to lớn cho hòa bình, an ninh và phát triển quốc tế, cũng như cải cách mở cửa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế sẽ ghi nhớ ông Giang Trạch Dân vì những điều nói trên. Ông từ trần là một mất mát to lớn đối với Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Kiều Quân