Di hài đồng chí Giang Trạch Dân được đưa tới Bắc Kinh – Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đón linh cữu tại sân bay

2022-12-02 09:47:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Di hài của đồng chí Giang Trạch Dân, nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín cao được Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân đội, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Trung Quốc công nhận, là nhà mác-xít vĩ đại, nhà cách mạng giai cấp vô sản, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà ngoại giao vĩ đại, là chiến sĩ cộng sản kinh qua thử thách lâu dài, nhà lãnh đạo kiệt xuất của sự nghiệp vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, là hạt nhân trong tập thể ban lãnh đạo Trung ương thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và là người sáng lập chủ yếu Tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, ngày 1/12 được đưa đến Bắc Kinh từ Thượng Hải bằng chuyến bay đặc biệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như các đồng lãnh đạo Đảng và Nhà nước gồm Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Hàn Chính, Đinh Tiết Tường, Lý Hy, Vương Kỳ Sơn đón linh cữu tại Sân bay Tây Giao ở Bắc Kinh, và gửi lời thăm hỏi thân thiết tới gia quyến của đồng chí Giang Trạch Dân.

Đồng chí Giang Trạch Dân từ trần ngày 30/11 tại Thượng Hải, hưởng thọ 96 tuổi.

 

Biên tập viên:Kiều Quân