Thương lái rau – củ - quả

2022-11-23 15:36:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Là sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đặc sản ưu thế của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, xuất khẩu rau – củ - quả của tỉnh Vân Nam chiếm trên 20% kim ngạch xuất khẩu rau – củ - quả của Trung Quốc.

Đường Vũ năm 16 tuổi đã ra nước ngoài du học, trong thời gian này đã phát hiện cơ hội tốt xuất khẩu rau – củ - quả, 5 năm trước anh trở về quê lập nghiệp, làm thương lái rau – củ - quả. Là ngành nghề mới nổi, thương lái rau – củ -quả kết nối nông dân với khách hàng nước ngoài, đặt mua rau – củ - quả do nông dân trồng và xuất khẩu ra nước ngoài. 3 năm trước, Thích Đào được Đường Vũ khuyên trở về quê trồng rau – củ - quả, đến nay Thích Đào đã trở thành hộ chuyên nghiệp trồng rau – củ - quả, thu nhập hàng năm đều rất được bảo đảm.

Gần 10 năm qua, rau – củ - quả của tỉnh Vân Nam từ vốn chỉ tiêu thụ ở địa phương, đên nay đã phát triển đến xuất khẩu 70%.

Biên tập viên:Hạ Vi