99% cà phê ở Trung Quốc đến từ tỉnh Vân Nam – Hàng năm cung cấp 4,05 tỷ cốc cà phê

2022-11-23 15:43:32(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hiện nay, hơn 46.666 héc-ta cà phê ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam Trung Quốc lần lượt bước vào mùa thu hoạch, dự tính thu hoạch 54 nghìn tấn hạt cà phê, nếu tính theo 10 gram cà phê bột có thể pha được 1 cốc cà phê, thì số hạt cà phê thu hoạch được sẽ có thể pha cà phê cho 4,05 tỷ người, mỗi người 1 cốc. Diện tích trồng cà phê trên cả nước Trung Quốc có đến 98% nằm ở tỉnh Vân Nam, 99% sản lượng cà phê của Trung Quốc cũng ở tỉnh Vân Nam. Năm 2022, sản lượng hạt cà phê ở tỉnh Vân Nam đạt khoảng 113 nghìn tấn, giá bình quân vượt giá kỳ hạn giao hàng cà phê quốc tế, dự tính sẽ tăng doanh thu hơn 30 tỷ Nhân dân tệ cho địa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi