Hiệp hội Thương mại Trung Quốc: Trung Quốc sẽ đưa ra hướng dẫn Xây dựng hệ thống ESG (tiêu chuẩn) cho các Doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác và đầu tư nước ngoài trong thời gian thích hợp

2022-11-21 15:11:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Hội nghị thường niên năm 2022 của Ủy ban chuyên gia Hiệp hội Thương mại Điện cơ Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh. Được biết, Ủy ban chuyên gia sẽ tổ chức đối thoại giữa các công ty Trung Quốc và các tổ chức chuyên nghiệp quốc tế vào năm 2023, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và các tổ chức đánh giá chuyên nghiệp trong lĩnh vực đánh giá, chứng nhận và tư vấn, v.v, đưa ra hướng dẫn Xây dựng hệ thống ESG (tiêu chuẩn) cho các Doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác và đầu tư nước ngoài trong thời gian thích hợp .

Đầu tư ESG dựa trên các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm do Liên Hợp Quốc thúc đẩy, bao gồm ba trụ cột giá trị là bảo vệ môi trường (E), trách nhiệm xã hội (S) và quản trị doanh nghiệp (G). Với việc đề xuất các mục tiêu "carbon kép" và thực hiện các chính sách "giảm lượng tiêu thụ than" trên toàn thế giới, ESG đã nhận được sự coi trọng nhiều hơn.

Biên tập viên:Dung Dung