Trung Quốc công bố cuốn sách xanh đầu tiên về bảo vệ và phát triển người vị thành niên

2022-11-20 14:37:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/11, tại Bắc Kinh, Trung tâm Phúc lợi trẻ em và nhận con nuôi  Trung Quốc công bố Sách xanh báo cáo tình hình bảo vệ và phát triển người vị thành niên Trung Quốc 2022. Tin cho biết, đây là cuốn sách xanh đầu tiên trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển người vị thành niên, đã điền vào chỗ trống về nghiên cứu hệ thống của lĩnh vực này.

Biên tập viên:Hải Vân