Tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay vượt 1.089,8 tỷ Nhân dân tệ, đầu tư của Hàn Quốc và Đức vào Trung Quốc tăng rõ rệt

2022-11-18 14:48:48(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu mới nhất do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 17/11 cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, cả nước Trung Quốc thực tế sử dụng vốn nước ngoài 1.089,86 tỷ Nhân dân tệ, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái theo số liệu có thể so sánh. Trong đó, Hàn Quốc và Đức đầu tư vào Trung Quốc tăng rõ rệt.

Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn đã dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp bao gồm nhiều công ty Đức đến thăm Trung Quốc.

Ngoài ra, số liệu do Bộ Thương mại công bố cũng cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, đầu tư trực tiếp phi tài chính ra nước ngoài của Trung Quốc đạt 94,36 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên tập viên:Vũ Minh